Energielabel
aanvragen

onze diensten

onze diensten

ep-w

Energieprestatie bestaande bouw

Bij verkoop, verhuur is het verplicht sinds 1 januari 2008 om het energielabel te overhandigen aan de koper of huurder van het pand. Dit geldt zowel voor woningen en woongebouwen als utiliteitsgebouwen, bestaande bouw en nieuwbouw. Het energielabel is 10 jaar geldig. De koper of huurder van een woning krijgt met het energielabel inzicht in het energieverbruik. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. Voor huurwoningen weegt het energielabel/BENG score mee in de puntentelling voor de huurwaarde (woningwaarderingsstelsel)

Energieprestatie detailmethodiek

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij oplevering van nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 altijd de detailopname worden toegepast.

Energie prestatie vergoeding (EPV)

Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. Een energie prestatie vergoeding is een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder. Het gaat hierbij om energiebesparende en energieleverende voorzieningen aan de woonruimte denk hierbij aan bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

ep-u

Energieprestatie bestaande bouw

Het energielabel utiliteit ook wel zakelijk onroerend goed of bedrijfs onroerend goed (BOG) genoemd, is verplicht bij de verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals overheidsgebouwen, kantoren, winkels, onderwijsinstellingen, sporthallen, gezondheidszorg, horeca en recreatiewoningen.

Monumenten, vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50 m2, industrie, gebouwen met religieuze activiteit en tijdelijke gebouwen zijn uitgesloten van de labelplicht.

Vanaf 2023 dienen bedrijfspanden minimaal een C-label te hebben. En in 2030 is het verplicht dat bedrijfspanden van een A-label zijn voorzien.

Energieprestatie detailmethodiek

Sinds 2014 is het verplicht om bij de oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel af te geven. Met de introductie van de NTA 8800 wordt er afgestapt van de EPC ( voor nieuwbouw) en EI (voor bestaande bouw). Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen / woongebouwen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen. De energieprestatie voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van 3 EP indicatoren.

  1. De energiebehoefte in kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar (EP1)
  2. Het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar (EP2)
  3. Het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in percentage (EP3)

metingen

Wij kunnen verschillende soorten metingen voor u uitvoeren in samenwerking met een partner die hierin gespecialiseerd is.

Luchtdichtheid

Een luchtdichtheidsmeting wordt door middel van een blowerdoortest gedaan. De blowerdoortest is een meting van een gebouw om luchtdichtheid van een gebouw vast te stellen. De luchtdichtheidstest is geschikt voor kleine woning tot enorme bedrijfshallen.

Geluid

De NEN 5077 is een norm waarin de bepalingsmethoden voor de toetsing van geluidseisen voor gebouwen vastgelegd zijn. Onze experts beoordelen het effect van uitwendige scheidingsconstructies , luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd.

Thermografie

Thermografie is de onderzoeksmethode bij uitstek voor bouwkundige inspecties. In een gebouw kunnen warmteverliezen optreden. Deze (onbekende) warmteverliezen zorgen voor een hoger verbruik. Thermografie maakt deze warmteverliezen inzichtelijk.

over ons

EP labels & advies heeft ruime ervaring in het opstellen van energielabels en energie indexen voor woningen en utiliteitsgebouwen. Na 12 jaar ervaring opgedaan te hebben binnen een koepelorganisatie hebben we besloten om zelfstandig met een ervaren team verder te gaan.

EP labels & advies is gecertificeerd volgens BRL9500 voor de deelgebieden BRL9500-W en BRL9500-U Met samenwerkende partners zijn we in staat om u door geheel Nederland te voorzien van onze diensten. Onze adviseurs zijn geschoold, gediplomeerd en gekwalificeerd voor het vakgebied waarin zij werkzaam zijn.

contact