energielabels en
maatwerkadvies

onze diensten

onze diensten

epa-w

Bij verkoop of verhuur is het verplicht sinds 1 januari 2008 om het energielabel te overhandigen aan de koper of huurder van het pand. Het energielabel is 10 jaar geldig. De koper of huurder van een woning krijgt met het energielabel inzicht in het energieverbruik. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete.
Voor huurwoningen weegt de energie-index mee in de puntentelling voor de huurwaarde (woningwaarderingsstelsel)

Energie prestatie vergoeding (EPV)

Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. Een energie prestatie vergoeding is een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder. Het gaat hierbij om energiebesparende en energieleverende voorzieningen aan de woonruimte denk hierbij aan bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

epa-u

Het energielabel utiliteit ook wel zakelijk onroerend goed of bedrijfs onroerend goed (BOG) genoemd, is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals overheidsgebouwen, kantoren, winkels, onderwijsinstellingen, sporthallen, gezondheidszorg, horeca en recreatiewoningen.
Monumenten, vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50 m2, industrie, gebouwen met religieuze activiteit en tijdelijke gebouwen zijn uitgesloten van de labelplicht.

Energie Prestatie Nieuwbouw Utiliteitsgebouwen (EPN-U)

Sinds 2014 is het verplicht om bij de oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel af te geven. Voor het Nieuwbouwlabel Utiliteit afgekort EPN-U wordt gecontroleerd of vooraf bepaalde duurzaamheidsnormen daadwerkelijk gehanteerd zijn. Onze adviseur controleert of het utiliteitsgebouw in overeenstemming met de EPC berekening gebouwd is. Wanneer het gebouw conform EPC berekening is gebouwd mag er een Energielabel Nieuwbouw worden afgegeven. Het Nieuwbouwlabel Utiliteit geeft een betere afspiegeling van de duurzaamheid van uw nieuwe utiliteitsgebouw. Waar het EPA-U label voor bestaande bouw maximaal tot label A gaat, geeft het Nieuwbouwlabel Utiliteitsgebouw een label tot A++++

metingen

Wij kunnen verschillende soorten metingen voor u uitvoeren in samenwerking met een partner die hierin gespecialiseerd is.

Luchtdichtheid

Een luchtdichtheidsmeting wordt door middel van een blowerdoortest gedaan. De blowerdoortest is een meting van een gebouw om luchtdichtheid van een gebouw vast te stellen. De luchtdichtheidstest is geschikt voor kleine woning tot enorme bedrijfshallen.

Geluid

De NEN 5077 is een norm waarin de bepalingsmethoden voor de toetsing van geluidseisen voor gebouwen vastgelegd zijn. Onze experts beoordelen het effect van uitwendige scheidingsconstructies , luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd.

Thermografie

Thermografie is de onderzoeksmethode bij uitstek voor bouwkundige inspecties. In een gebouw kunnen warmteverliezen optreden. Deze (onbekende) warmteverliezen zorgen voor een hoger verbruik. Thermografie maakt deze warmteverliezen inzichtelijk.

over ons

EP labels & advies heeft ruime ervaring in het opstellen van energielabels en energie indexen voor woningen en utiliteitsgebouwen. Na 12 jaar ervaring opgedaan te hebben binnen een koepelorganisatie is de tijd aangebroken om zelfstandig met een ervaren team verder te gaan.
EP labels & advies is gecertificeerd volgens BRL9500 voor de deelgebieden BRL9500-01 en BRL9500-03. Met samenwerkende partners zijn we in staat om u door geheel Nederland te voorzien van onze diensten. Onze adviseurs zijn geschoold, gediplomeerd en gekwalificeerd voor het vakgebied waarin zij werkzaam zijn.

contact